7 คำแนะนำดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวให้สุขภาพแข็งแรง

  • August 23, 2021
  • by wut

ครอบครัว ประกอบไปด้วยคนหลากหลายอาชีพ หลากหลายหน้าที่ และหลากหลายวัยมาอยู่รวมกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็น เด็ก วันรุ่น ผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ

โรคนอนกรนหยุดหายใจ อันตรายกว่าที่คิด

  • May 20, 2021
  • by wut

การนอนกรนนั้นมีหลายแบบ บางคนมีภาวะนอนกรนหยุดหายใจ ซึ่งจะส่งผลให้หยุดหายใจไปชั่วขณะหนึ่ง แล้วร่างกายจะตอบสมองกลับมาให้รู้สึกต้องหายใจเข้า