โรคนอนกรนหยุดหายใจ อันตรายกว่าที่คิด

  • May 20, 2021
  • by wut

การนอนกรนนั้นมีหลายแบบ บางคนมีภาวะนอนกรนหยุดหายใจ ซึ่งจะส่งผลให้หยุดหายใจไปชั่วขณะหนึ่ง แล้วร่างกายจะตอบสมองกลับมาให้รู้สึกต้องหายใจเข้า