กัญชา เปิดเสรีแล้ว มาดู 5 ประโยชน์จากพืชมหัศจรรย์กันเลย

กัญชา เปิดเสรีแล้ว มาดู 5 ประโยชน์จากพืชมหัศจรรย์กันเลย

  • June 15, 2022
  • By Admin: wut
  • Comment: 0

หลังจากที่กัญชาผ่านการรับรองจากรัฐบาล และได้รับการปลดล็อก ให้คุณได้สามารถใช้กัญชาได้อย่างเสรี โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมานี้เอง ทำให้ทุก ๆ คนสามารถปลูกกัญชาไว้ในในบ้านหรือปลูกในเชิงพาณิชย์ได้ แต่หากคุณจะนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยังต้องทำเรื่องขออนุญาตตามกฎหมายอยู่นะ ไหน ๆ ก็เปิดเสรีแล้ว มาดู 5 ประโยชน์จาก กัญชา พืชมหัศจรรย์กันเลย!

กัญชากับกัญชงต่างกันอย่างไร

หลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชาและกัญชงให้พ้นจากการเป็นยาเสพติดแล้ว ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2565 ทำให้คุณสามารถปลุกได้อย่างถูกกฎหมาย แต่คุณรู้หรือไม่ว่า กัญชง และกัญชานั้นมีความแตกต่างกัน โดยพืชทั้ง 2 ชนิดนี้จัดว่าเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูล Cannabis เหมือนกัน แม้กัญชาและกัญชงจะมีความคล้ายกันมาก แต่พวกมันก็มีความแตกต่างกันในส่วนของลักษณะของพืชที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และสารสำคัญในต้นพืช

กัญชากับกัญชงต่างกันอย่างไร

โดยกัญชานั้น มีชื่อเรียกว่า Marijuana ลักษณะของลำต้นจะเป็นลำต้นพุ่มเตี้ย แตกกิ่งก้านสาขามาก ขนาดของต้นมีความสูงไม่เกิน 2 เมตร และใบของกัญชา จะมีขนาดหนากว้าง ใบเรียงตัวชิดกัน มีสีเขียวจัด และใบจะมีแฉกประมาณ 5 – 7 แฉกด้วยกัน ส่วนสารสำคัญ CBD และ THC จะมีมากกว่า 1 % ซึ่งโดยส่วนมาก กัญชามักจะถูกนำไปใช้ในการเป็นส่วนประกอบหนึ่งของยากรักษาโรค และใช้ในทางการแพทย์

ในขณะที่กัญชง จะมีชื่อเรียกว่า Hemp ลักษณะของลำต้นจะเป็นลำต้นพุ่มโปร่ง ขนาดของต้นมีความสูงมากกว่า 2 เมตร และใบของกัญชง จะมีใบเรียวยาวกว่าใบกัญชา มีสีเขียวอ่อน และใบจะมีแฉกประมาณ 7 – 11 แฉกด้วยกัน ส่วนสารสำคัญ CBD และ THC จะมีน้อยกว่า 1 % จึงมักจะนำกัญชงไปใช้การแปรรูปในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ เครื่องสำอาง และอาหารเป็นส่วนใหญ่

5 ประโยชน์จากกัญชา พืชธรรมชาติมหัศจรรย์

กัญชาเป็นพืชที่มีการใช้ในทางการแพทย์มาอย่างนมนาน แต่ทมุกครั้งที่ใช้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และใช้ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการรักษา ซึ่งกัญชามีประโยชน์ ดังนี้

5 ประโยชน์จากกัญชา พืชธรรมชาติมหัศจรรย์

1. มีฤทธิ์ในการต้านโรคมะเร็ง

ซึ่งจากผลการวิจัย และได้ทำการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องเข้ารับการบำบัดด้วยเคมี ซึ่งยาเคมีบำบัดที่ผู้ป่วยได้รับไป จะเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งแล้ว ยังยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์ปกติที่แบ่งตัวเร็วในร่างกายด้วย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวด คลื่นไส้ อาเจียน ไม่อยากอาหาร หรืออ่อนเพลีย เป็นต้น แต่สารสกัดจากกัญชาจะช่วยให้อาการปวดลดลง ไม่ทรมาน อยากอาหาร และหลับง่ายขึ้น

2. ต้านอาการซึมเศร้า กำจัดความกระวนกระวายใจ และช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้น

เนื่องจากสาระสำคัญในกัญชาอย่าง Cannabinoids มีฤทธิ์ช่วยในการปรับสมดุลของร่างกาย และฮอร์โมนให้มีความสมดุล จึงทำให้มีส่วนช่วยในการต้านอาการซึมเศร้า ลดความกังวลใจ ลดความกระวนกระวายให้กลับมาสงบนิ่ง ไม่ฟุ้งซ่านได้ รวมไปถึงการแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่ดี

อีกทั้ง ยังมีสารสำคัญอย่าง Tetrahydrocannabino ช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น มีส่วนช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น และเมื่อมีการพักผ่อนที่เพียงพอ ร่างกายมีการควบคุมความสมดุลของระดับฮอร์โมนได้ดี จะทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

3. มีส่วนช่วยในการลดอาการชักจากโรคลมชักได้

ปัจจุบันได้มีการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักมากขึ้น เนื่องจากมีสารสกัดที่สำคัญของกัญชา อย่าง Cannabidiol ที่จะช่วยลดความถี่ในการเกิดลมชักลดลงได้ และในผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคลมชักที่ได้รับการรักษาจากกัญชา สามารถระงับอาการชักได้อย่างสมบูรณ์ในระหว่างการรักษาถึง 5 % เลยทีเดียว นับว่าเป็นเรื่องดีมาก ๆ

อีกทั้ง ผู้ป่วยที่ได้ใช้สารสกัดจากกัญชาในการรักษา จะมีแนวโน้มที่สมองจะมีการพัฒนามากขึ้น มีความทรงจำที่ดีขึ้น สามารถจดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ ได้นานมากขึ้น และสามารถนอนหลับแบบปกติได้ง่ายดายยิ่งกว่าเดิม

4. สารสกัดจากกัญชาช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้น

บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาจากโรคร้ายต่าง ๆ จากการใช้เคมีบำบัด หรือการรักษาวิธีอื่น ๆ มักจะได้รับผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้ไม่รู้สึกอยากอาหาร สารสกัดจากกัญชาจะช่วยกระตุ้นความรู้ในการอยากอาหารได้มากขึ้น และรู้สึกเจริญอาหารมากกว่าเดิม

5.  บรรเทาความเจ็บปวด และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

เนื่องจากสาระสำคัญที่อยู่ในกัญชา อย่าง Tetrahydrocannabinol และ Cannabinoids มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการเจ็บปวดของอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และการลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ ทำให้ผู้ที่ได้รับสารสกัดจากกัญชา จึงมีอาการเจ็บปวดลดลงได้เป็นอย่างดี และช่วยคลายกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม เส้นบาง ๆ ที่กั้นระหว่างประโยชน์ และผลเสียที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันไปได้ เพราะเช่นนั้นแล้ว คุณควรที่จะใช้พวกมันอย่างระมัดระวังด้วย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองได้ ทางที่ดี คุณควรใช้ตามคำแนะนำของทางการแพทย์จะเป็นการดีที่สุด! และนอกจากนี้สามารรักสาสุขภาพให้ได้ดีมากขึ้นกับตัวช่วยออกกำลังรูปแบบใหม่ 5 แอพช่วยออกกำลังกาย รัรองสนุก และได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นแน่นอน