กัญชา เปิดเสรีแล้ว มาดู 5 ประโยชน์จากพืชมหัศจรรย์กันเลย

  • June 15, 2022
  • by wut

หลังจากที่กัญชาผ่านการรับรองจากรัฐบาล และได้รับการปลดล็อก ให้คุณได้สามารถใช้กัญชาได้อย่างเสรี โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.